יש לך הורה מבוגר ? בעיות התמצאות בסביבה. נדרש שעון מצוקה ?